Kraamzorg

Iedere kersverse moeder in Nederland krijgt standaard 49 uur kraamzorg. Maar afhankelijk van je persoonlijke situatie kan dit voor jouw gezin meer of minder zijn. Dit hangt van een aantal dingen af, zoals: hoe is het met jouw gezondheid en de gezondheid van de baby(‘s) in je buik en hoe verloopt je zwangerschap?

Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt ligt tussen de 24 uur en 80 uur, verdeeld over 8 dagen. Soms krijgt een gezin 10 dagen zorg. We bespreken dit met je tijdens het intakegesprek. Daarna stellen we het aantal uren kraamzorg dat je krijgt vast (indicatie). Dit berekenen we met behulp van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Alle kraamzorg organisaties, verloskundigen, zorgverzekeraars en huisartsen gebruiken dit om zorg op maat te kunnen leveren.

Misschien blijkt bij je bevalling of in de kraamweek dat jouw gezin meer of minder kraamzorg uren nodig heeft dan we oorspronkelijk hadden vastgesteld. Dan stellen we dat in overleg met je verloskundige opnieuw vast (herindicatie).

Tarieven kraamzorg

Kraamzorg wordt in Nederland door de zorgverzekeraar vergoed en je mag zelf je kraamzorgorganisatie kiezen.
Kraamzorg valt onder de basisverzekering. In deze basisverzekering geldt (in 2020) een wettelijke eigen bijdrage van € 4,50 per uur voor kraamzorg. De wettelijke eigen bijdrage in 2021wordt € 4,60 per uur.
Voor meer informatie over jouw eigen polisvoorwaarden raden ik je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Flevokraamzorg

Borstvoeding en kunstvoeding

Borstvoeding
Borstvoeding is de mooiste en beste start die je baby kunt geven. Wij zullen er alles aan doen om het geven van borstvoeding te laten slagen. Ik ondersteun en begeleid je hier volledig in.
Een paar voordelen van borstvoeding geven voor je baby zijn:
• bescherming tegen infecties
• bescherming tegen allergische aandoeningen
• de samenstelling is afgestemd op de voedingsbehoefte van je baby

Een paar voordelen van borstvoeding geven voor jou zijn:
• kan van positieve invloed zijn op het hechtingsproces van jou en je baby
• moedermelk is altijd voorradig en op de juiste temperatuur

Kunstvoeding
Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor kunstvoeding. Belangrijk is dat je er goed over nadenkt en een weloverwogen keuze maakt. Als er allergieën en/of eczeem in de familie voorkomt is hypoallergene kunstvoeding de beste voeding. Zorg in ieder geval, als je gekozen hebt voor kunstvoeding, dat er een pak voeding en een flesje met speentje in huis is. Bespreek de keuze van de voeding met je verloskundige.
Onze kraamverzorgende zal je ook bij het geven van kunstvoeding alle begeleiding geven die nodig is en je voorlichting geven over de bereiding van de voeding.

Voordelen van kunstvoeding zijn:
• het kan door iedereen gegeven worden
• je weet precies hoeveel milliliter je kindje binnen krijgen